Warunki korzystania z serwisu

5 stycznia 2018

Zapoznaj się uważnie z postanowieniami niniejszych warunków korzystania z serwisu. Zakładając konto użytkownika potwierdzasz, że zgadzasz się z jego postanowieniami i wyrażasz zgodę na ich zastosowanie.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy serwis internetowy („Serwis”) prowadzony jest przez Strzelecki Klub Sportowy „Ardea” w Gdańsku, ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk („Klub”), będący stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000294928, NIP 9570986416, REGON 220535073). Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego LK-1080/2017 ważną do 31 grudnia 2020.

2. Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy usług o charakterze użyteczności publicznej.

4. Klub nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) ani ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331).

5. Do płatności realizowanych za pośrednictwem Serwisu nie stosuje się postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) ani ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

II. Rejestracja konta użytkownika

1. Serwis umożliwia użytkownikom założenie konta („Konto Użytkownika”), umożliwiającego dostęp do funkcji i zasobów niedostępnych publicznie, w szczególności do celów rejestracji uczestnictwa w imprezach sportowych.

2. W celu założenia konta konieczne jest podanie danych osobowych w postaci adresu email, imienia oraz nazwiska. Dostęp do konta zabezpieczony jest wybranym przez użytkownika hasłem.

3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania nikomu hasła, stanowiącego zabezpieczenie dostępu do Konta Użytkownika.

III. System zarządzania zawodami MRS

1. Klub jest administratorem informatycznego systemu zarządzania zawodami MRS („System MRS”), który m. in. automatyzuje proces rejestracji zawodników oraz oferuje narzędzia do obsługi i organizacji zawodów.

2. Funkcjonalność Serwisu, w tym Konto Użytkownika oraz funkcje rejestracji i informacji o przebiegu zawodów i innych imprez sportowych oparte są na mechanizmach udostępnianych przez System MRS.

3. System MRS może być wykorzystywany przez osoby i podmioty współpracujące z Klubem, w szczególności przez inne kluby sportowe, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń itp.

IV. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

1. Klub jest administratorem danych osobowych, przekazanych w procesie rejestracji Konta Użytkownika. Dane osobowe przechowywane są w Systemie MRS.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Klub danych osobowych podanych przez niego w procesie zakładania Konta Użytkownika. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia założenie Konta Użytkownika.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, za wyjątkiem przypadków określonych w prawie.

4. Klub nie udostępnia danych osobowych Użytkownika bez jego zgody, za wyjątkiem przypadków określonych w prawie.

5. Użytkownik używający danych logowania do Konta Użytkownika na stronach i systemach informatycznych, korzystających z Systemu MRS, wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do tych stron i systemów informatycznych.

6. Serwis udostępniany jest za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia internetowego. Wszystkie gromadzone i przesyłane informacje są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

V. Płatności

1. Płatności realizowane są za pośrednictwem zewnętrznego serwisu Dotpay.pl.

2. Klub nie pozyskuje, nie gromadzi i nie przetwarza danych kart kredytowych, loginów i haseł do kont bankowych itd.

VI. Ciasteczka (ang: cookies)

1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na komputerze. Ciasteczka umożliwiają zapamiętanie identyfikatora logowania do Konta Użytkownika oraz preferowanej przez użytkownika wersji językowej. Identyfikator logowania nie zawiera żadnych danych osobowych. W szczególności na komputerze nie są zapisywane imię, nazwisko, email oraz hasło użytkownika.

2. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Radą Unii Europejskiej 2002/58 z dnia 12.07.2002 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej zmienioną dyrektywą 2009/136 z dnia 25.11.2009, Klub musi poinformować użytkownika strony o tym, w jakim celu wykorzystuje pliki cookies.

3. Wyłączenie ciasteczek uniemożliwia korzystanie z funkcji, dostępnych za pośrednictwem Konta Użytkownika.

VII. Własność intelektualna

1. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów będących częścią Serwisu, w szczególności zamieszczonych w nim zdjęć, wymaga wyraźnej zgody Klubu.

Pogoda na strzelnicy

Dzisiaj
0° / 0°

Wiatr 0 km/h
Jutro
0° / 0°

Wiatr 0 km/h
Pojutrze
0° / 0°

Wiatr 0 km/h

SKS ARDEAStrzelecki Klub Sportowy „Ardea” w Gdańsku istnieje od 2007 roku. Od początku istnienia organizuje zawody IPSC zaliczane do najlepszych imprez w kraju. Jesteśmy największym w regionie klubem strzeleckim i jednym z najbardziej aktywnych ośrodków strzeleckich w Polsce. Dysponujemy jedną z największych strzelnic, pozwalającą na prowadzenie strzelań na dystansach od 25 do 300 metrów.

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea”

ul. Matejki 6
80-232 Gdańsk, PL

+48 58 732 731 7
Tylko we wtorki od 1400 do 1800

Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · KRS 0000294928 · NIP 9570986416 · REGON 220535073 · Licencja PZSS LK-1080/2017 ważna do 31 grudnia 2020